Начало

Макронет ЕАД е основана през 1993 г. и днес е водеща българска компания за доставка на високотехнологична апаратура за енергиен мениджмънт. Фирмата успешно разработва и произвежда собствени модели статични електромери и реализира проекти за автоматизирани системи за енергиен мениджмънт - дистанционно отчитане на показанията на електромери и управление на тарифи с комуникация по мрежата средно и ниско напрежение. Макронет ЕАД получава Почетен диплом от Пловдивското изложение 1998 г. за свои разработки и продукти.

От 2000 г. Макронет ЕАД е представител за България на най-големия английски производител на статични електромери AMPY AUTOMATION DIGILOG Ltd., а от 2004 г. и оторизиран представител на фирма LANDIS+GYR Швейцария, световен лидер в производството на електроизмервателна техника и апаратура. Придобиването на основния пакет акции на двете компании (AMPY AUTOMATION DIGILOG и LANDIS+GYR) от международна финансова групировка води до завладяване на най-голям дял от световните продажби на измервателна техника. Чрез съчетаване на модерни технологии с качество и традиции в производството, консорциумът задоволява изискванията на пазара от пълната гама от електромери от различни типове. Общият брой на произведените и инсталирани до момента статични електромери произведени от двете компании е над 100 милиона като благодарение на концепцията за тотално управление на качеството, рекламациите са по-малко от 0,3 %.

Макронет ЕАД като представител на АМPY AUTOMATION и LANDIS+GYR се наложи като един от най-успешните доставчици на статични и механични електромери, системи за енергиен мениджмънт и дистанционно отчитане.

Конкурентни предимства на Макронет ЕАД са: